fbpx
Szczepienia

Bezpłatne szczepienia na grypę dla dzieci w wieku od 6 miesiąca do 5 roku życia

grypie mówimy nie

Od 26 listopada br. rodzice lub opiekunowie prawni mogą zarejestrować swoje dziecko na szczepienia przeciw grypie.

Gmina Miejska Kraków rozpoczęła realizację nowego programu polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktyki zachorowań na grypę dla dzieci w wieku 6-60 miesięcy w Gminie Miejskiej Kraków”.
W Programie mogą wziąć udział dzieci:

 • w wieku od ukończenia 6 miesiąca życia do 5 roku życia (wiek będzie potwierdzony
  na podstawie numeru PESEL),
 • zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Kraków,
 • które przejdą pozytywnie lekarskie badania kwalifikujące do szczepienia oraz których rodzice/ opiekunowie prawni wyrażą zgodę na udział w programie. Rodzic czy opiekun prawny zgłaszający się do szczepienia zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentu tożsamości.

Dlaczego szczepienie dzieci przeciw grypie jest ważne?

Wytyczne medyczne wskazują na zasadność szczepień dzieci przeciw grypie z uwagi na fakt, iż może być niebezpieczna dla niemowląt i małych dzieci oraz ze względu na aktualną sytuację epidemiczną związaną z występowaniem COVID-19.

Zakażenia grypowe najczęściej występują u dzieci ze względu na niedojrzałość układu immunologicznego, stąd są grupą najbardziej eksponowaną na wirusa grypy i choroby grypopodobne. Co istotne, dzieci uważane są za wektory zakażenia w całej populacji, stąd zaszczepienie dziecka może uchronić pozostałych członków rodziny przed ewentualnym zachorowaniem, co przełoży się na zmniejszenie konsekwencji społecznych i ekonomicznych związanych z absencją w pracy, czy też koniecznością organizacji opieki nad dzieckiem.

Celem szczepień dzieci przeciw grypie nie jest tylko uniknięcie zachorowania, lecz przede wszystkim uniknięcie poważnych powikłań pogrypowych, gdyż największe ryzyko wystąpienia ciężkich postaci grypy lub powikłań występuje właśnie u dzieci w wieku do 5 lat, ale także osób po 65 roku życia, kobiet w ciąży czy pacjentów przewlekle chorych.

Gdzie można zaszczepić swoje dziecko?

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, Budynek H.

Telefoniczna rejestracja i informacja pacjentów: od poniedziałku do piątku pod numerem  telefonu 12/ 622 94 63 w godz. 8:00-18:00.

Szpital zapewnia informację o Programie oraz rejestrację w punkcie, w którym realizowany jest Program oraz telefonicznie. Podczas rejestracji wyznaczony zostanie dzień i godzina przyjęcia pacjenta.

Pacjenci będą przyjmowani od poniedziałku do soboty w następujących godzinach:

 • Poniedziałek  14.00 – 20.00
 • Wtorek           14.00 – 20.00
 • Środa              14.00 – 20.00
 • Czwartek        8.00 – 20.00
 • Piątek             14.00 – 20.00
 • Sobota:           8.00 – 11.00 (1 raz w miesiącu)

W ramach Programu przewiduje się bezpłatne wykonanie kwalifikacji lekarskiej dziecka oraz podanie szczepionki iniekcyjnej lub donosowej w postaci aerozolu do nosa. U dzieci wcześniej nieszczepionych przeciw grypie, konieczne jest podanie dwóch dawek szczepionki w odstępie 4 tygodni.

W przypadku dzieci w wieku od ukończonego 6 miesiąca do 23 miesiąca życia, będzie możliwe podanie tylko szczepień iniekcyjnych, natomiast od ukończonego 24 miesiąca do 5 roku życia możliwe będzie podanie szczepionki donosowej w formie aerozolu do nosa, jeśli nie będzie medycznych przeciwskazań.

Skip to content