fbpx
Szczepienia Щеплення

Pamiętaj o szczepieniu na odrę! / Пам’ятай про щеплення проти кору!

szczepienie przeciw odrze

Odra to ostra, wirusowa choroba zakaźna, która bardzo łatwo się rozprzestrzenia wśród nieuodpornionych osób w każdym wieku i może powodować epidemię. Nie należy jej lekceważyć ponieważ powikłania z nią związane mogą być bardzo groźne. 

Źródłem zakażenia jest chory człowiek. Zakażenie szerzy się drogą kropelkową oraz przez bezpośrednią styczność z wydzieliną z jamy nosowo-gardłowej chorej osoby. Objawy występują po 10-12 dniach od zakażenia. Na 2-4 dni przed pojawieniem się charakterystycznej wysypki występuje gorączka, złe samopoczucie, zapalenie spojówek, katar, kaszel. Wraz z rozwojem choroby temperatura wzrasta do 39-41°C. W jamie ustnej pojawiają się białe wykwity otoczone czerwoną linią (plamki Koplika), a następnie czerwona wysypka stopniowo zlewa się w plamy i obejmuje całą głowę i ciało. Około 30% zachorowań przebiega z powikłaniami szczególnie wśród dzieci do 5 roku życia i dorosłych w wieku powyżej 20 lat. Najczęstsze powikłania to zapalenie ucha środkowego, które prowadzi do utraty słuchu, biegunka, zapalenie płuc, ostre zapalenie mózgu prowadzące do obrzęku mózgu, zaburzenia wzroku prowadzące do ślepoty, rzadkie ciężkie uszkodzenia mózgu znane jako podostre stwardniające zapalenie mózgu (SSPE), którego objawy pojawiają się kilka lat po chorobie. 

Odra jest najbardziej niebezpieczna dla dzieci do 5 lat oraz osób z zaburzeniami układu odporności. Co czwarta chora osoba wymaga hospitalizacji. Jedna na 1000 chorych umiera w przebiegu choroby.

Pamiętaj, że:

  • Na odrę chorują głównie osoby niezaszczepione,
  • Odra jest szczególnie niebezpieczna dla osób z osłabionym układem odpornościowym,
  • W Regionie Europejskim WHO w 2018 roku odnotowano ponad 84 tys. zachorowań, najwięcej od ponad dekady,
  • Rosnąca liczba zachorowań na odrę jest związana z większą liczbą rodziców, którzy nie zgadzają się na szczepienia dzieci.

Przed wprowadzeniem szczepień przeciw odrze w dzieciństwie chorowała prawie każda osoba. Epidemie występowały co 2-3 lata. W Polsce przed wprowadzeniem szczepień przeciw odrze (lata 1955-1974) liczba rejestrowanych przypadków kształtowała się od 70 000 do 130 000 w latach pomiędzy epidemiami oraz od 135 000 do 200 000 w latach epidemicznych. Umierało 200-300 dzieci, a tysiące miało ciężkie powikłania wymagające długotrwałej hospitalizacji. Obecnie w Europie obserwujemy niepokojący wzrost liczby zachorowań na odrę, w Regionie Europejskim WHO w 2018 roku odnotowano 3-krotnie więcej zachorowań w porównaniu do 2017 roku i 15-krotnie więcej w porównaniu do 2016 roku. Zdecydowana większość osób chorych nie była zaszczepiona. W Polsce każdego roku występuje od 100 do 300 zachorowań. Stan zaszczepienia dwoma dawkami przeciw odrze wynosi 94%. WHO prowadzi działania zmierzające do wyeliminowania odry.

O szczepionce

Szczepionka przeciw odrze występuje w postaci połączonej skojarzonej jako szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce (tzw. MMR). W jej skład wchodzą żywe, osłabione wirusy. Nie zawiera adiuwantów. Szczepienie przeciw odrze należy do szczepień obowiązkowych (bezpłatnych) podawanych w Polsce w 13-15 mies. życia oraz 6 roku życia. Skuteczność szczepienia po podaniu 2 dawek szczepionki wynosi 98-99%, utrzymuje się do końca życia. Szczepionka typu MMR jest szczepionką bezpieczną.

Po podaniu szczepionki mogą wystąpić odczyny miejscowe, tj. ból w miejscu podania, zaczerwienienie, obrzęk. Ogólne odczyny poszczepienne zależą od wieku szczepionej osoby. U dzieci może pojawić się łagodne powiększenie węzłów chłonnych, podwyższona temperatura i wysypka. U dorosłych mogą dodatkowo wystąpić bóle stawów. Ciężkie odczyny (drgawki gorączkowe, łagodne zapalenie mózgu) występują bardzo rzadko, ustępują samoistnie bez długotrwałych następstw. Szczepionka zawiera żywe wirusy ale po szczepieniu nie przenoszą się one na inne osoby z otoczenia dziecka. Badania wykluczają związek szczepionki przeciw odrze z występowaniem autyzmu.

Źródło: Odra – Szczepienia.Info (pzh.gov.pl)

Jednocześnie przypominamy, że aktualnie w Krakowie jest prowadzona kampania o bezpłatnych szczepieniach ochronnych dla dzieci z Ukrainy. Kampanię finansuje United Nations Children’s Fund (UNICEF). Projekt jest realizowany we współpracy z Miastem Krakowem i lokalnymi organizacjami pozarządowymi. 

Przypominamy, że decyzją polskiego rządu obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę z Polską od 24 lutego 2022 r. mają gwarantowane te same świadczenia zdrowotne co obywatele Polski.

Szczegółowe informacje: www.spilnoinpl.org

___

Пам’ятай про щеплення проти кору!

Кір – це важке вірусне інфекційне захворювання, яке швидко поширюється серед людей без імунітету, незалежно від їх віку та може викликати епідемію. До кору не слід ставитися легковажно, тому що ускладнення після цієї хвороби можуть бути дуже небезпечними.

Джерелом інфекції є хвора чи інфікована людина. Інфекція поширюється повітряно-крапельним шляхом і при безпосередньому контакті з виділеннями з порожнини носоглотки хворої людини. Симптоми з’являються через 10-12 днів після зараження. Вже 2-4 дні до появи характерної висипки зʼявляєтсься лихоманка, погане самопочуття, кон’юнктивіт, нежить і кашель. Разом з розвитком хвороби підвищується температура до 39- 41°С. У роті з’являються білі висипання оточені червоною лінією (плями Копліка) і поступово червона висипка зливається в плями і покриває всю голову і тіло. Близько 30% пацієнтів мають ускладнення після кору, особливо ускладнення зустрічаються серед дітей до 5 років та дорослих віком від 20 років. Найчастішими ускладненнями є: запалення середнього вуха, що може призвести до втрати слуху, діарея, пневмонія, гострий енцефаліт, який може призвести до набряку головного мозку, порушення зору, що призводить до сліпоти, рідкісне важке ураження головного мозку, відоме як підгострий склерозуючий енцефаліт (ПСПЕ), симптоми якого з’являються кілька років після хвороби. 

Найбільшу небезпеку кір становить для дітей до 5 років і людей з ослабленим імунітетом. Кожний четвертий хворий потребує госпіталізації. Внаслідок ускладнень після кору помирає один з 1000 пацієнтів. 

Памʼятайте, що:

  • На кір хворіють переважно нещеплені люди,
  • Кір особливо небезпечний для людей з ослабленим імунітетом,
  • У Європейському регіоні ВООЗ у 2018 році помічено більше 84 тис. випадків хвороби корі, це більше ніж протягом останніх 10 років,
  • Збільшення кількості захворювань на кір переважно пов’язане зі збільшенням кількості батьків, які відмовляються від вакцинації дітей.

Раніше, до введення обов’язкових щеплень, випадки кору у дітей були досить поширеними. Епідемії виникали кожні 2-3 роки. У Польщі до введення щеплення проти кору (1955-1974 рр.) хворіло від 70 до 130 тис. у міжепідемічні роки та від 135 000 до 200 000 у роки активної епідемії. Помирало 200-300 дітей, а тисячі дітей мали тяжкі ускладнення та вимагали тривалої госпіталізації. В Європі мало місце тривожне збільшення кількості хворих на кір, в Європейському регіоні ВООЗ у 2018 році було втричі більше випадків захворювань корью, ніж у 2017 році, і в 15 разів більше, ніж у 2016 році. Переважна більшість хворих не була щеплена. У Польщі щороку реєструється від 100 до 300 випадків захворювань корью. Загальна кількість щеплених двома дозами проти кору становить 94%. ВООЗ працює над ліквідацією кору. 

Щодо вакцини

Щеплення проводяться в комбінованому: проти кору, епідемічного паротиту та краснухи (так зване КПК). Вона складається з живих ослаблених вірусів. Вакцина не містить ад’ювантів. У Польщі щеплення проти кору відносяться до обов’язкових (безкоштовних) щеплень, і подається дітям у віці 13-15 місяців та 6 років. Ефективність вакцинації після 2 доз вакцини становить 98-99%, з імунітетом на все життя. Вакцина КПК є безпечною.

Після її введення можуть виникнути побічні реакції, тобто біль у місці ін’єкції, почервоніння або набряк. Загальна реакція на щеплення залежать від віку щепленого. У дітей може спостерігатися незначне збільшення лімфовузлів, підвищення температури чи висип. У дорослих може виникнути біль суглобів. Тяжкі побічні ефекти після щеплення (анафілаксія, запалення мозку у легкій формі) зустрічаються дуже рідко і зазвичай зникають без довготривалих наслідків. Вакцина містить живі, ослаблені віруси, які не передаються на інших людей в оточенні дитини. Дослідження виключають зв’язок між вакциною проти кору та аутизмом.

Джерело: Odra – Szczepienia.Info (pzh.gov.pl)

Нагадуємо, що у Кракові триває інформаційна кампанія яка заохочує до безкоштовних захисних щеплень дітей з України. Кампанію фінансує Дитячий Фонд ООН (ЮНІСЕФ). Проект реалізується в співробітництві з містом Краків і місцевими поза урядовими організаціями. Нагадуємо, що – згідно з рішенням уряду Польщі – громадяни України, які перетнули кордон із Польщею з 24 лютого 2022 року, мають гарантоване запевнення доступного медичного обслуговування, як і громадяни Польщі. 

Додаткова інформація: www.spilnoinpl.org

Skip to content