fbpx
Szukam pomocy

Ukraina: Jak można pomóc? Gdzie szukać pomocy?

pomoc dla Ukrainy

W tym miejscu staramy się zbierać informacje o możliwej i zweryfikowanej pomocy dla obywateli Ukrainy, szczególnie tych mieszkających i przybywających do Krakowa.

На даний момент ми намагаємося зібрати інформацію про можливу та перевірену допомогу громадянам України, особливо тим, які проживають та приїжджають до Кракова.

Rządowa strona koordynacji pomocy Ukrainie / Урядовий сайт координації допомоги Україні: https://pomagamukrainie.gov.pl/

Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych / Фінансова підтримка неурядових організацій

Zbiórki rzeczy prowadzonych w Krakowie / Збірки речей, здійснені в Кракові

Przed przekazaniem rzeczy warto się skontaktować i sprawdzić, czy rzeczy nadal są przyjmowane. / Перед передачею речей варто зв’язатися і перевірити, чи приймаються речі.

Informacje dla obywateli Ukrainy / Інформація для громадян України

Noclegi / проживання

Pomoc psychologiczna / Психологічна допомога

Telefony pomocowe / Телефони підтримки

Pomoc prawna / юридична допомога

Wolontariat / волонтерство

Dla nauczycieli i wychowawców / Для вчителів та вихователів

Skip to content