fbpx
Szukam pomocy

Interwencja kryzysowa – miejsce natychmiastowej pomocy w Krakowie

interwencja kryzysowa
Fot. Natalya Letunova

W życiu każdego człowieka zdarzają się sytuacje nieprzewidziane, wymagające natychmiastowej reakcji, psychologicznego lub prawnego wsparcia. Nie zawsze można liczyć na bliskich, a czasem to oni stanowią źródło problemów. Nie zawsze też da się ruszyć dalej po jakimś dotkliwym doświadczeniu czy przeżytej traumie. Miejscem, które udzieli natychmiastowego wsparcia w takich okolicznościach jest Interwencja Kryzysowa. Jednostka tego typu znajduje się również w Krakowie. 

Celem jej utworzenia jest złagodzenie u pacjenta objawów, które są wynikiem zaistnienia jakiegoś nietypowego, silnie oddziałującego na psychikę zdarzenia. Dedykowana jest osobom, które nie mają możliwości uzyskania tego rodzaju wsparcia, a potrzebują go od razu. W placówce tego typu wsparcie znajdą dzieci, młodzież i osoby dorosłe, bez wyjątku. 

Z jakimi problemami można się zgłosić?

Najczęstsze objawy reakcji emocjonalnych u pacjentów swoje źródła mają w doświadczeniach przemocy fizycznej i/lub psychicznej, konfliktów w rodzinie, śmierci kogoś bliskiego, ciężkiej choroby, nieprzewidzianych zdarzeń (wypadków), myśli samobójczych, bezdomności, nadużyć seksualnych, ale także w sytuacjach mniej ekstremalnych, jak np. nagła utrata pracy czy też brak zdolności radzenia sobie w kryzysie w ogóle. 

Rola interwenta kryzysowego

Warto też wiedzieć, że w roli interwenta kryzysowego może wystąpić niekoniecznie specjalista psychologii lub psychiatrii, ale także lekarz, strażak, policjant i inni.  Interwent to osoba, która cechuje się wysokim poziomem empatii, znająca się na komunikacji, której łatwo zaufać. Jego główne zadanie to towarzyszenie pacjentowi aż do ustabilizowania sytuacji kryzysowej. Pozostałe dotyczą spraw systemowych czy organizacyjnych. Interwencja kryzysowa to miejsce, w którym mogą zostać zainicjowane formy dłuższego wsparcia dla osoby potrzebującej (pomoc w znalezieniu terapii, hospitalizacja, sprawy bytowe i in.).

Działania interwencji kryzysowej są usystematyzowane. Na początku najważniejsze jest rozpoznanie problemu i zapewnienie bezpieczeństwa osobie, która tego potrzebuje. W dalszej kolejności pacjent uzyskuje informacje o możliwych sposobach wsparcia. Wraz z pracownikami interwencji zostaje stworzony plan działania do tego, by osoba pokrzywdzona mogła poradzić sobie z problemem i wyszła z kryzysu. 

Ośrodki interwencyjne znajdują się w większych miastach i świadczą wsparcie w zakresie pomocy prawnej, psychologicznej, socjalnej. Ponadto prowadzą programy profilaktyczne, telefony zaufania, mediacje, organizują terapie indywidualne i grupowe. 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie

Krakowski ośrodek interwencji kryzysowej znajduje się przy ul. Radziwiłłowskiej 8B. Placówka nieprzerwanie działa od 1991 roku, jest całodobowa i otwarta dla potrzebujących także w święta. 

Na stronie krakowskiej Interwencji Kryzysowej czytamy: Zgodnie z ideą Interwencji Kryzysowej udzielamy pomocy natychmiastowo – nie potrzebujesz skierowania, żeby móc skorzystać z pomocy Ośrodka, a na pierwsze spotkanie nie trzeba się umawiać, ponieważ działamy w trybie dyżurowym. W każdym momencie można przyjść do Ośrodka i porozmawiać z interwentem. Nasze usługi są bezpłatne dla wszystkich. 

Osoby korzystające z pomocy mogą pozostać anonimowe. Do ośrodka można się zgłaszać telefonicznie i osobiście. Całodobowy numer interwencyjny to 12 421 92 82.

Skip to content