fbpx
Szukam pomocy

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej – jak przebiega i czy warto skorzystać z pomocy prawnika?

upadłość konsumencka

Ogłoszenie upadłości jest dość znanym pojęciem. Wiele firm decyduje się na tę opcję, ogłaszając swoje bankructwo. Jednak niewiele osób wie, że taką możliwość mają również osoby fizyczne. Mogą one ogłosić upadłość konsumencką w momencie, kiedy nie są już w stanie spłacać zadłużenia. Jak przebiega cała procedura i dlaczego tak istotna może okazać się pomoc kancelarii prawnej?

Upadłość konsumencka – czym jest ?

Upadłość konsumencka to nic innego jak proces, w którym osoby fizyczne, która nie prowadzą działalności gospodarczej, mogą uregulować swoje zaległe długi. Rewolucją w tej sprawie jest rozpatrywanie każdego wniosku niezależnie, czy dłużnik dopuścił się niedbalstwa, czy zrobił to umyślnie.

Podstawowym celem ogłoszenia upadłości osoby fizycznej jest umożliwienie jej rozpoczęcia stabilnego życia finansowego. Postępowanie to daje dłużnikowi szansę na uporządkowanie swojego zadłużenia poprzez wprowadzenie specjalnego planu spłaty długów, którego koszty są zazwyczaj niższe niż zwykłych rat.

Upadłość konsumencka jest procesem prawnym, którym rządzi specjalne prawo upadłościowe. Aby złożyć wniosek o upadłość konsumencką, osoba musi spełnić określone warunki, takie jak brak możliwości spłaty swoich zobowiązań w normalny sposób i być osobą fizyczną, niebędącą przedsiębiorcą. Niewypłacalność rozpoczyna się wtedy, kiedy od co najmniej 3 miesięcy nie jesteśmy w stanie uregulować spłat oraz gdy kwota spłaty miesięcznych długów przewyższa pensje.

Warto jednak pamiętać, że decyzja ogłoszenia upadłości konsumenckiej powinna być dobrze przemyślana, a przede wszystkim poprzedzona konsultacją z doświadczoną w takich sprawach kancelarią, np.: https://upadlosckonsumenta24.pl/

Procedura upadłości konsumenckiej

Cała procedura upadłości konsumenckiej jest dość skomplikowanym procesem. Konieczna może okazać się pomoc prawnika, pomoże on nie tylko w przygotowaniu wniosku, ale także będzie czuwał nad przebiegiem całego procesu. Podstawowe etapy w takim postępowaniu to:

  • Złożenie wniosku o upadłość konsumencką – osoba fizyczna, która chce ogłosić upadłość konsumencką, musi złożyć odpowiedni wniosek w sądzie. Wniosek powinien zawierać m.in. informacje o dłużniku, jego zadłużeniu i sytuacji finansowej.
  • Po spełnieniu warunków sąd ogłasza upadłość konsumencką i wyznacza do sprawy syndyka, którego zadaniem jest zawiadomienie wierzycieli, sprawdzenie sytuacji majątkowej upadłego i zbudowanie masy upadłościowej; zaproponowanie sposobu zakończenia sprawy.
  • Postępowanie kończy się rozprawą sądową na której sąd bada przyczyny, które doprowadziły do upadłości i decyduje o sposobie zakończenia sprawy.

Rola prawnika i kancelarii w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

Aby ogłosić upadłość konsumencką, konieczna może okazać się pomoc prawnika. Wniosek o ogłoszenie upadłości, choć pozornie prosty do uzupełnienia wcale taki nie jest. Nieprawidłowe jego wypełnienie, czy podanie złych informacji może doprowadzić do tego, że sąd podejmie decyzje o umorzeniu postępowania upadłościowego. To wszystko z uwagi na brak ważnych informacji bądź zwyczajny błąd. Kluczowa jest także znajomość prawa upadłościowego, która pozwoli uniknąć nieporozumień.

Prawnik, do którego się udamy, powinien dogłębnie znać prawo upadłościowe. Wybranie profesjonalnego wsparcia zapewni odpowiedni przebieg procesu z zachowaniem wszelkich procedur. W toku postępowania upadłościowego pomoże także podczas negocjacji odpowiednich warunków spłaty. Ustalony plan spłaty będzie miał długoterminowe konsekwencje, dlatego pomoc prawna może przyczynić się do wyboru najlepszej z opcji. Prawnik przedstawi jego wady, jak i zalety.

W postępowaniu upadłościowym udział prawnika może wpłynąć nie tylko na łatwiejszy przebieg procesu, ale dzięki skorzystaniu z pomocy prawnej może go znacznie skrócić.

Doświadczenie i wiedza wpłyną na skuteczne udowodnienie braku możliwości spłaty długu, a tym samym pomyślne zakończenie dotyczące ogłoszenia upadłości.

Aby całkowicie odciążyć dłużnika od stresu, kancelarie umożliwiają także możliwość reprezentacji w sądzie. Podpisanie odpowiedniego pełnomocnictwa sprawia, że prawnik będzie reprezentantem osoby zadłużonej. Sprawę będzie prowadzić w jej imieniu, i także będzie z upadłym na sali sądowej podczas ostatniej rozprawy.

Czy całkowite umorzenia zobowiązań jest możliwe?

Umorzenie długu jest końcowym etapem w zakresie upadłości konsumenckiej. Po zakończeniu okresu spłaty zgodnie z planem dłużnik może ubiegać się o umorzenie pozostałych długów. Wszystko odbywa się decyzją sądu, pod warunkiem że wcześniej ustalony plan przebiegł pomyślnie.

Po spełnieniu określonych przez sąd warunków dłużnik może liczyć na całkowite bądź częściowe umorzenie zadłużenia. Jednak całkowite umorzenie możliwe jest wyłącznie w wyjątkowych okolicznościach tj. niezdolność do pracy, zły stan zdrowia, podeszły wiek.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest więc równoznaczne z całkowitym rozliczeniem długów. Ma ono na celu zmniejszenie kwoty długu. Każdy dłużnik może aktualnie skorzystać z pomocy i ogłosić upadłość konsumencką.

___
ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Skip to content