fbpx
Szukam pomocy

Pomoc dla dzieci, których rodzice odbywają karę w zakładzie karnym

Fot. pexels.com

Wydawać by się mogło, że do trwającej od prawie roku sytuacji pandemii w dużej mierze zdołaliśmy się przyzwyczaić. Nauczyliśmy się funkcjonować przy licznych ograniczeniach, a w wielu dziedzinach przeorganizowaliśmy swoje życie. Jest jednak i takie oblicze pandemii, o którym wie niewielu, a które dotyka sporej grupy osób. To sytuacja dzieci i rodzin dotkniętych izolacją penitencjarną swoich bliskich.

Od marca ubiegłego roku dzieci, które mają rodzica w więzieniu, nie mogą go odwiedzić, spędzić z nim czasu i nie mogą się do niego przytulić. Żadne alternatywne formy kontaktu, jak telefon, Skype czy listy, nie zastąpią osobistego spotkania i kontaktu fizycznego z rodzicem, zwłaszcza gdy mowa o małych dzieciach. Możemy oczywiście sytuację tę skwitować stwierdzeniem, że więzienie to nie jest miejsce dla dzieci, ale co w sytuacji, jeśli jest to jedyne miejsce, w którym dziecko może spotkać się ze swoją mamą czy swoim tatą w ciągu jednego, dwóch czy nawet pięciu najbliższych lat? Dziecko, które nie zrobiło przecież nic złego, a cierpi z powodu izolacji od rodzica, niekiedy pogorszenia warunków ekonomicznych, nie mówiąc już o społecznej stygmatyzacji – ponosi karę za nieswoje winy. 

Badania pokazują, że dzieci doświadczające rozłąki z rodzicem i osamotnienia z powodu tego, że przebywa on w więzieniu, są dwa razy bardziej narażone na problemy ze zdrowiem psychicznym i trzy razy bardziej narażone na zachowania przestępcze niż ich rówieśnicy. Dlatego też Małopolskie Stowarzyszenie Probacja, które od wielu lat aktywnie działa prowadząc programy podnoszenia kompetencji rodzicielskich rodziców odbywających karę pozbawienia wolności oraz działania na rzecz wzmacniania więzi rodzinnych, w tym specjalne widzenia dla rodzin z dziećmi i psychoterapeutyczne wsparcie, uruchomiło właśnie Centrum Dzieci i Rodzin – Rodzina Razem. 

W ramach działalności Centrum prowadzone są:

  • grupy socjoterapeutyczne dla dzieci, których rodzice odbywają karę pozbawienia wolności z podziałem wiekowym na uczestników w wieku 11–14 lat oraz 15–18 lat;
  • samopomocowa grupa wspierająca dla dorosłych członków rodzin osób osadzonych, rodziców odbywających karę pozbawienia wolności oraz osoby z doświadczeniem izolacji penitencjarnej;
  • Telefon Zaufania działający w każdą środę w godzinach 16.00–20.00 pod numerem telefonu 667 579 775, który umożliwia szybki dostęp do specjalistycznej pomocy oraz zapewnia anonimowość, co dla wielu członków rodzin osób osadzonych dotkniętych stygmatem stanowi o poczuciu bezpieczeństwa;
  • szkolenia dla grup zawodowych sektora pomocowego, pracujących z rodziną z zakresu praw i potrzeb członków rodzin i bliskich osób osadzonych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci więźniów.

Więcej o działaniach stowarzyszenia można dowiedzieć się, odwiedzając stronę internetową www.probacja.org. Projekt jest realizowany dzięki wsparciu z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Małopolskie Stowarzyszenie Probacja, ma nadzieję, że nowootwarte Centrum Dzieci i Rodzin – Rodzina Razem wpisze się na stałe w ofertę pomocową dla rodzin świadczoną w Krakowie.

Agnieszka Szeliga-Żywioł

Agnieszka Szeliga-Żywioł

Pedagog i specjalista terapii uzależnień

Kierownik Centrum Integracji Pro Domo. Realizuje programy resocjalizacyjne dla osadzonych rodziców prowadzone na terenie jednostek penitencjarnych, sprzyjające readaptacji społecznej skazanych i ukierunkowane na integrację rodziny, oraz konsultacje przygotowujące skazanych do życia po opuszczeniu więziennych murów.

Skip to content