fbpx
Szukam pomocy

Kompleksowa rehabilitacja dla ukraińskich dzieci z niepełnosprawnościami / Комплексна реабілітація для українських дітей з інвалідністю

W Centrum Rehabilitacji Znowu w Biegu rozpoczęto program bezpłatnego wsparcia rehabilitacyjnego dla ukraińskich dzieci z niepełnosprawnościami. Projekt realizowany jest we współpracy z Unicef Polska. Trwa przyjmowanie zgłoszeń. 

Wsparcie rehabilitacyjne jest przeznaczone dla dzieci powyżej 12 roku życia, które opuściły terytorium Ukrainy po 24 lutego 2022 r. i przebywają na terenie Krakowa. Celem projektu jest zapewnienie kompleksowej rehabilitacji dla dzieci (z niepełnosprawnością ortopedyczną lub neurologiczną) oraz zwiększenie ich komfortu życia i stopnia samodzielności. W trakcie realizacji projektu bezpłatne wsparcie otrzyma 48 dzieci.

W ramach projektu dla każdego dziecka przewidziano treningi rehabilitacyjne (maksymalnie 8 godzin na 1 dziecko) oraz terapię manualną lub indywidualną (maksymalnie 8 godzin na 1 dziecko). Wizyty będą przeprowadzane w naszym ośrodku Znowu w Biegu przy ul. Odrzańskiej 13, lok. 2 w Krakowie.

Nabór do projektu prowadzony jest w sposób ciągły i zakończy się 31.12.2022 r. Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest złożenie w terminie kompletu poprawnie wypełnionych przez rodziców dziecka dokumentów rekrutacyjnych (zawierających formularz zgłoszeniowy, kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności, potwierdzenie daty wjazdu na terytorium Polski, dokumentację medyczną). Formularz zgłoszeniowy musi być wypełniony w języku polskim lub angielskim.

Więcej informacji na stronie: https://znowuwbiegu.pl/kompleksowa-rehabilitacja-dla-ukrainskich-dzieci-z-niepelnosprawnosciami/

 


Ми раді повідомити про початок безкоштовної програми реабілітаційної підтримки українських дітей з інвалідністю в Центрі Реабілітації «Znowu w Biegu». Проект реалізується у співпраці з UNICEF ​​​​Polska. Приймання заявок учасників триває.

Реабілітаційна програма призначена для дітей-інвалідів старше 12 років, які залишили територію України після 24 лютого 2022 року та перебувають у Кракові. Метою проекту є забезпечення комплексної реабілітації дітей (з ортопедичними чи неврологічними вадами), підвищення комфорту їхнього життя та ступеня самостійності. За час реалізації проекту 48 дітей отримають безкоштовну підтримку.

В рамках проекту для кожної дитини заплановано реабілітаційні заняття (максимум 8 годин на 1 дитину) та мануальну або індивідуальну терапію (максимум 8 годин на 1 дитину). Реабілітаційні заняття  відбуватимуться в нашому центрі «Znowu w Biegu» на вул. Odrzańskа 13, локал 2 у Кракові.

Набір на участь в програмі проводиться на безперервній основі до 31 грудня 2022 року. Умовою участі в програмі є подання батьками дитини повного комплекту правильно заповнених документів (включаючи анкету, ксерокопію документів про інвалідність, підтвердження дати в’їзду на територію Польщі, медична документація). Анкета має бути заповнена польською або англійською мовами.

Заявки слід подавати електронною поштою на адресу: centrum@znowuwbiegu.pl,

Skip to content