fbpx
Zdrowie Psychiczne

Uwaga, szkoła! Jak wspierać dzieci w powrocie do nauki?

Fot. Andrea Piacquadio, pexels.com

Koniec wakacji to trudny czas nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale także dla rodziców. Wymaga organizacji czasu rodziny na nowo na kolejne 10 miesięcy. To powrót do obowiązków i wytężonego wysiłku psychicznego. To czas, w którym struktura i przewidywalność dnia, daje poczucie bezpieczeństwa i stabilności dzieciom i dorosłym. Powrót dzieci do szkoły zawsze niósł ze sobą wiele emocji. Spotkanie z przyjaciółmi po dłuższej przerwie, nowa klasa, nowa szkoła, szczególnie dla nastolatków może okazać się źródłem napięcia i stresu. Jak więc możemy wspierać dzieci w powrocie do szkoły?

Zwróć uwagę na emocje

Czas pandemii oraz długotrwała izolacja wymusiła na nas dystans do relacji społecznych. Nauka zdalna zachwiała podstawowym fundamentem i wartością nauki szkolnej. Co prawda nadal możliwe było zdobywanie wiedzy, ale zupełnie niemożliwe stało się testowanie umiejętności społecznych w grupie rówieśniczej. Emocje związane z powrotem do szkoły w dużej mierze dotyczą teraz właśnie powrotu do kontaktów z rówieśnikami i nauczycielami, a nie samych obowiązków i nauki. Dzieci i młodzież przeżywają napięcie niepokój i lęk. Boją się oceny i odrzucenia. Jeśli chcesz wspierać swoje dziecko w powrocie do szkoły, rozmawiaj z nim o tym, co czuje, zbadaj źródło niepokoju i lęku. Daj wyraz zrozumienia i akceptacji dla tego, co czuje twoje dziecko. Nie bagatelizuj i nie ignoruj emocji młodego człowieka.  Wesprzyj do mierzenia się z trudnościami, a nie ucieczki od nich. Rozmawiaj o tym, co trudne, razem szukajcie rozwiązania.

Sprawdź, co dzieje się w myślach i przekonaniach Twojego dziecka

Zapytaj dziecko o to, jak myśli o powrocie do szkoły. Zbadaj, jakie ma przekonania o sobie, nauce, klasie i nauczycielach. Zastanówcie się wspólnie, które z nich są realne, prawdziwe, a które są tylko lękowym wyobrażeniem. Ustalcie, które z nich pomagają w powrocie do szkoły, a które nasilają niepokój i lęk. 

Wzmacniaj poczucie bezpieczeństwa

Zapewniaj dziecko o tym, że zawsze jesteś gotowy je wysłuchać, że może na ciebie liczyć w każdej sytuacji. Zwracaj uwagę na wartość powrotu do szkoły i kontaktów z rówieśnikami. Pokaż dziecku, co może zyskać. Ustalcie priorytety na kolejne miesiące, kładące nacisk na dobre samopoczucie, a nie wysokie oceny. Zwracaj uwagę na wartość nauki samej w sobie i korzyści z niej płynące dla dziecka, a nie na ocenę. Buduj pozytywny obraz szkoły i kontaktów z rówieśnikami.

Pytaj o potrzeby

Rozmawiaj z dzieckiem o tym, czego potrzebuje wtedy, kiedy się boi, kiedy myśli o tym, że powrót do szkoły jest dla niego bardzo trudny. Zastanówcie się razem, co można zrobić, kiedy tak właśnie się czuje. Ustalcie możliwy scenariusz działania.

Buduj poczucie wartości

Zapewniaj dziecko o tym, że jest wartościowe i ważne, niezależnie od tego jak poradzi sobie w szkole. Zróbcie listę mocnych stron i zasobów dziecka, na których będzie mogło opierać myśli o sobie. Rozmawiajcie o słabościach i możliwości ich przezwyciężenia. Każdy ma w sobie coś czego nie lubi. Pomóż dziecku określić i nazwać realne, możliwe do spełnienia cele na najbliższe miesiące nauki. Ustalcie wspólnie drogi prowadzące do ich realizacji. Ustalcie scenariusz na wypadek niepowodzenia. Porozmawiajcie o uczuciach, które mogą się wtedy pojawić i o tym, co lub kto może być wsparciem w takiej sytuacji. Im więcej wiemy o tym, co możemy zrobić, tym mniej się boimy.

Kształtuj bezpieczną i przewidywalną codzienność

W obliczu pandemii i ciągłych zmian zadanie to może nie być łatwe. Przyszło nam doświadczać pracy i szkoły zupełnie innej niż dotychczas. Każda zmiana jest trudna. Staraj się, aby codzienność dziecka miała stabilną i przewidywalną strukturę. Poruszaj się w obszarze, który zależy od ciebie. Buduj gotowość na zmiany, podkreślając ich trud, ale też wasze wspólne zasoby do poradzenia sobie z nimi. Trudne nie znaczy niemożliwe. Trudne oznacza często konieczność poszukiwania innych rozwiązań.

Bądź w kontakcie ze swoim dzieckiem. Każda trudność jest łatwiejsza do przezwyciężenia, gdy nie jesteśmy w niej sami.

Avatar

Katarzyna Nowak - Ledniowska

Psycholog, psychotrapeuta w procesie certyfikacji, absolwentka Wydziału Filozoficznego UJ. W trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. Od początku swojej drogi zawodowej związana z pomocą dzieciom i dorosłym w kryzysie zdrowia i choroby.

Skip to content