fbpx
Zdrowie Psychiczne

„Mądre pomaganie”, czyli jak pomóc osobie w kryzysie (cz. I)

wsparcie osób w kryzysie wojny

Pomaganie w ostatnich dniach nabrało szczególnego znaczenia w naszym życiu – jest wszechobecne, medialnie nagłośnione, dodaje mocy i niejednokrotnie konfrontuje nas z własną niemocą. 

Sytuacja wojny na Ukrainie zderzyła nas z realnym, wielkim cierpieniem niewinnych ludzi, niesprawiedliwością, śmiercią oraz faktem nieprzewidywalności życia. Obrazy wojny oraz napływ uchodźców uruchomiły w nas potrzebę działania, zrobienia „czegoś” dobrego w tej nienormalnej i nieprzewidywalnej sytuacji.  

Jak pomagać osobom w kryzysie życiowym?

Pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy wystarczająco dobrzy, by być przy drugim człowieku w trudnej chwili. Wspieranie i towarzyszenie to umiejętności każdego, kto kiedykolwiek przeżył coś trudnego. Jako ludzie mamy w sobie zdolność empatyzowania, czyli umiejętność postawienia siebie w sytuacji drugiej osoby i współodczuwania jej myśli, emocji, potrzeb. 

Naszym głównym celem w pomaganiu osobom, które znajdują się w kryzysie życiowym (np. związanym z traumą wojny) jest wsparcie emocjonalne oraz wzmacnianie ich autonomii w radzeniu sobie z nową sytuacją.

Na początku warto określić, czego drugi człowiek konkretnie potrzebuje. W realizacji tego celu nie odbierajmy osobom korzystającym z naszej pomocy ich podmiotowości. Zanim podasz własne propozycje, zapytaj: Jak mogę Ci pomóc? Czy jest coś, co mogę dla Ciebie zrobić? 

Jeśli osoba jest zagubiona i nie udziela jasnej odpowiedzi bądź milczy – to w pierwszej kolejności warto zadbać o jej podstawowe potrzeby bezpieczeństwa i odpoczynku. Zalicza się do nich zapewnienie jedzenia, miejsca do spania, ubrań, środków higieny osobistej, pomoc w załatwieniu formalności legalizacji pobytu czy w zapisie dzieci do przedszkola/szkoły. 

W następnej kolejności warto dać osobie w kryzysie czas i przestrzeń – będąc obok, uważnym i dostępnym. Osoby z traumą wojny narażone są na przeżywanie silnej reakcji na stres, która objawia się dezorientacją, oszołomieniem, wycofaniem, zawężeniem poznawczym, dominującym smutkiem, lękiem czy gniewem. Pamiętaj, że wszystkie te emocje i uczucia są w pełni normalnymi i naturalnymi reakcjami na doświadczenie traumy oraz proces oswajania się z nową sytuacją. Dając sobie przyzwolenie na przeżywanie i wyrażanie smutku, żalu czy złości na zewnątrz, osoba osiąga pewien stopień kontroli nad tym, co się w jej życiu dzieje dzięki czemu powoli zyskuje większą akceptację dla nowej sytuacji życiowej. 

Wspierając osobę doświadczoną traumą wojny, nie stawiaj oczekiwań dotyczących tego, jak ta osoba powinna się czuć, czy zachowywać w relacji z tobą (np. ma poczuć się lepiej, ma się uśmiechnąć, ma przestać płakać, powinna być wdzięczna, ma przestać się złościć). Osoba z traumą wojny może zachowywać się czasami nieadekwatnie, np. milczeć, pomimo zadania pytania, bądź mówić o czymś zupełnie innym. Dlatego ze swojej strony nastaw się przede wszystkim na to, by po prostu być obok (dostępnym), a przede wszystkim słuchać, gdy osoba chce porozmawiać. 

Jak rozmawiać z osobą w kryzysie?

Rozmowa jest jedną z podstawowych i najbardziej efektywnych metod pomocy w radzeniu sobie z trudnymi doświadczeniami. Otwartość na słuchanie wszystkiego, co osoba w kryzysie mówi na różnych etapach oswajania się z nową sytuacją, daje jej możliwość odzyskania poczucia kontroli nad swoim życiem, poprzez lepsze rozumienie siebie w tej nowej sytuacji życiowej. Współdzielenie z innymi własnych trudnych doświadczeń, czy sprawdzanie, jak inni sobie poradzili w podobnej sytuacji, pomaga w pozbyciu się przez osobę w kryzysie poczucia bezradności, winy, krzywdy czy osamotnienia. W rozmowie warto po prostu być dostępnym i towarzyszyć – stwarzać przestrzeń pozbawioną oceniania, pocieszania czy doradzania, aby mogły w niej wybrzmieć wszystkie emocje i przemyślenia, które przeżywa osoba w kryzysie. 

Jako osoby pomagające nie jesteśmy w stanie wynagrodzić cierpienia, jakiego osoba doświadczyła w związku z przebytą traumą. Jest to niemożliwe, mimo naszych najszczerszych chęci. To, czego osoba potrzebuje, a co możemy jej dać w ramach naszych możliwości to zrozumienie, życzliwość, akceptację oraz autentyczne zainteresowanie jej przeżyciami, przemyśleniami oraz potrzebami. Taki sposób funkcjonowania w relacji z drugą osobą przynosi poczucie bliskości, która ma terapeutyczną i wspierającą moc. W naszym układzie nerwowym sprzyja wydzielaniu korzystnych substancji neurochemicznych, jak oksytocyny, endogennych opioidów (enkefaliny i endorfin) oraz dopaminy, które łagodzą przeżywany niepokój oraz niwelują poczucie zagrożenia oraz osamotnienia.

W perspektywie długofalowego udzielania wsparcia osobom w kryzysie – warto swoje oddziaływania ukierunkować na wzmacnianie ich wiary we własne możliwości oraz wsparcia ich w realizacji konkretnych potrzeb, czy działań. Naszym celem w pomaganiu uchodźcom jest wsparcie ich w usamodzielnieniu się  w nowej sytuacji życiowej.  Dla osób dotkniętych traumą wojny poczucie braku sprawstwa i zależności jest jednym z najtrudniejszych doświadczeń. Dlatego warto wspierać wszelkie inicjatywy podejmowane przez te osoby dotyczące swojej aktywności życiowej (np. w zakresie chęci pomocy w domu, samodzielnego przygotowywania posiłków, podjęcia pracy zarobkowej, spotkań z innymi osobami, poszukiwań mieszkania).

Przeczytaj również część drugą artykułu.

dr Urszula Horwath

dr Urszula Horwath

doktor nauk o zdrowiu, psycholog, specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP.
W swojej codziennej praktyce klinicznej zajmuje się diagnozą psychologiczną oraz psychoterapią indywidualną osób, które przeżyły sytuacje kryzysowe, doświadczają trudności w życiu osobistym, cierpią na zaburzenia psychiczne, zmagają się z niepełnosprawnością nabytą w wyniku choroby, czy urazu. Posiada długoletnie doświadczenie w pracy z osobami po amputacji w przebiegu adaptacji do nowej sytuacji życiowej oraz powrotu do aktywnego życia. Autorka i realizatorka warsztatów z zakresu umiejętności psychospołecznych (w tym radzenia sobie ze stresem, czy skutecznej komunikacji ) dla osób dorosłych, personelu medycznego.

Skip to content