fbpx
Szczepienia Щеплення

Zaszczep swoje dziecko przeciw grypie / Зроби щеплення від грипу своїй дитині

szczepienia przeciw grypie

Kraków wznawia kampanię informacyjną odnośnie szczepień dzieci przeciw grypie. Nieodpłatne szczepienia realizowane są w szpitalu im. Żeromskiego. Program profilaktyki obejmuje dzieci pomiędzy 6. miesiącem a 5. rokiem życia. Przed szczepieniem dzieci zostaną zbadane przez lekarza. U dzieci wcześniej nieszczepionych będzie konieczne podanie dwóch dawek szczepionki w odstępie czterech tygodni. Warto wspomnieć, że dzieci w grupie od 2 do 5 lat będą mogły przyjąć szczepionkę w formie aerozolu do nosa. Jeśli wystąpią przeciwwskazania do zastosowania takiej szczepionki donosowej lub w przypadku braku dostępności, zastosowana zostanie szczepionka iniekcyjna czterowalentna.

Dzieci młodsze, do 23. miesiąca, mogą przyjąć wyłącznie szczepionkę iniekcyjną.

Gdzie i kiedy można zaszczepić swoje dziecko?

W Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w budynek H.

Rejestracja odbywa się telefonicznie od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00–18.00, pod numerem telefonu: 12 622 94 63.

Podczas rejestracji wyznaczony zostanie dzień i godzina przyjęcia pacjenta.

Pacjenci będą przyjmowani od poniedziałku do soboty w następujących godzinach:

 • poniedziałek: 14.00-20.00
 • wtorek: 14.00-20.00
 • środa: 14.00-20.00
 • czwartek: 8.00-20.00
 • piątek: 14.00-20.00
 • sobota: 8.00-11.00 (1 raz w miesiącu)

Dlaczego warto szczepić dzieci przeciw grypie?

Wytyczne medyczne wskazują na zasadność szczepień dzieci przeciw grypie z uwagi na fakt, że może być niebezpieczna dla niemowląt i małych dzieci, tym bardziej w czasie pandemii COVID-19.

Ze względu na niedojrzałość układu immunologicznego, zakażenia grypowe najczęściej występują u dzieci. Dzieci są zatem grupą najbardziej narażoną na wirusa grypy i choroby grypopodobne. Co istotne, dzieci uważane są za wektory zakażenia w całej populacji, stąd zaszczepienie dziecka może uchronić pozostałych członków rodziny przed ewentualnym zachorowaniem.

Celem szczepień dzieci przeciwko grypie jest nie tylko uniknięcie zachorowania, ale przede wszystkim poważnych powikłań pogrypowych. Największe ryzyko wystąpienia poważnych postaci grypy lub powikłań występuje właśnie u dzieci w wieku do 5 lat, ale także osób po 65. roku życia, kobiet w ciąży czy pacjentów przewlekle chorych.

Szczepienia ochronne są podstawową metodą profilaktyki. Szczepienie przeciw grypie nie daje jednak 100 proc. gwarancji ochrony przed chorobą, gdyż skuteczność zależy od sezonu i stanu zdrowia pacjenta, dlatego nie zwalnia z przestrzegania ogólnych zasad higieny.

Краків поновлює інформаційну кампанію щодо щеплень дітей проти грипу. Безкоштовні щеплення реалізуються в лікарні ім. Żeromskiego. Програма профілактики обіймає дітей віком від 6 місяців до 5 років. Перед щепленням діти будуть досліджені лікарем. У дітей, раніше нещеплених, буде необхідне подання двох доз вакцини з інтервалом у чотири тижні. Нагадуємо, що діти в групі від 2 до 5 років можуть прийняти вакцину у формі спрею до носа. Якщо така вакцина у формі спрею (інтраназальна) для дитини буде протипоказана або недоступна, буде застосована чотирьохвалентна інактивована вакцина.

Молодші діти віком до 23 місяців можуть отримати виключно ін’єкційну вакцину.

Де і коли можна зробити щеплення своїй дитині?

У Спеціалізованій Лікарні ім. Stefana Żeromskiego в Кракові (Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego), адрес – os. Na Skarpie 66, будинок H.

Реєстрація відбувається з понеділка по п’ятницю в годинах 8.00-18.00 за тел.: 12 622 94 63.

Під час реєстрації визначається день і година прийняття пацієнта.

Прийняття пацієнтів здійснюватиметься з понеділка по суботу в годинах:

 • понеділок: 14.00-20.00
 • вівторок: 14.00-20.00
 • середа: 14.00-20.00
 • четвер: 8.00-20.00
 • п’ятниця: 14.00-20.00
 • субота: 8.00-11.00 (раз на місяць)

 

Чому варто щепити дітей проти грипу?

Медичні настанови звертають увагу на важливість щеплень дітей проти грипу зважаючи на його небезпеку для немовлят і малих дітей, особливо під час пандемії СOVID-19.

Зважаючи на початки розвитку імунної системи грипом найчастіше хворіють діти. Діти знаходяться в групі найбільшого ризику зараження вірусом грипу та грипоподібних захворювань. Також важливо пам’ятати, що діти вважаються головними переносниками інфекції серед усього населення, тому вакцинація дитини може захистити інших членів сім’ї від можливого захворювання.

Метою щеплень дітей проти грипу є не тільки уникнення захворювання, але перш за все уникання серйозних післягрипозних ускладнень. Найвищий ризик серйозних форм грипу або ускладнень виникає у дітей до 5 років, а також у людей старше 65 років, вагітних жінок та хронічно хворих.

Захисне щеплення є основним методом профілактики. Варто пам’ятати, що щеплення проти грипу не дає 100% гарантії охорони перед хворобою, так як ефективність щеплення залежить від сезону і стану здоров’я пацієнта, тому незалежно від того чи дитина була щеплена чи ні, треба пам’ятати о загальних правилах гігієни.

Skip to content