fbpx
Aktualności

Kraków zakupił 12 defibrylatorów za wygraną w konkursie na wyszczepialność

Miasto Kraków zakupiło 12 automatycznych defibrylatorów zewnętrznych w ramach konkursu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 

pn. „Małopolska ZAszczepiona”

Dzięki zaangażowaniu mieszkańców Krakowa w proces szczepień oraz dużej aktywności Miasta Krakowa w podejmowaniu działań, których celem jest przeciwdziałanie COVID-19, Kraków uzyskał tytuł laureata, plasując się na 1 miejscu, w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego  pn. „Małopolska ZAszczepiona”.
W ramach ww. konkursu Kraków osiągnął najwyższy odsetek mieszkańców w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 w regionie.
Zgodnie z zasadami organizacji i przebiegu konkursu „Małopolska ZAszczepiona”, Kraków otrzymał nagrodę w postaci środków finansowych pochodzących z budżetu Województwa Małopolskiego, stanowiących dotację celową w wysokości 50 000 zł, którą Gmina zobowiązana była  przeznaczyć na zadania własne gminy w zakresie ochrony zdrowia.
W ramach ww. środków Gmina Miejska Kraków zakupiła 12 automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED), które zostaną  włączone do obecnie rozwijanej, w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Program powszechnego dostępu do defibrylacji z elementami nauki pierwszej pomocy w Gminie Miejskiej Kraków”, krakowskiej sieci AED.
Defibrylatory zostaną rozmieszczone w miejscach publicznych na terenie Miasta Krakowa w lokalizacjach wyznaczonych na podstawie rozeznanych potrzeb i będą ogólnodostępne dla mieszkańców.
Zadanie jest finansowane ze środków Województwa Małopolskiego.
Skip to content