fbpx
Aktualności

Konkurs “Kraków bez Barier”

Dzięki konkursowi „Kraków bez barier” możemy dowiedzieć się o najciekawszych inicjatywach oraz osobach, które w swojej codziennej działalności skupiają się na pomocy osobom z niepełnosprawnością.

Zachęcamy wszystkich krakowian do tego, by zgłaszali swoich kandydatów do tego prestiżowego wyróżnienia.

Termin składania zgłoszeń: 04.01.2021-28.02.2021

Kategorie konkursowe:

1.„Budownictwo dostępne”, w kategoriach:

a) obiekty użyteczności publicznej,

b) przestrzeń publiczna,

c) obiekty i przestrzenie zabytkowe;

2.„Innowacyjne technologie i innowacyjne projekty badawcze”;

3.„Projekty i wydarzenia społeczne promujące Kraków jako miasto przyjazne osobom z niepełnosprawnościami”;

4.„Osobowość roku”;

5.„Najlepsza firma wspierająca Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem”.

Forma zgłoszenia: formularz zgłoszeniowy

Sposób zgłoszenia: Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków lub mailowo na adres: sz.umk@um.krakow.pl

Informacje dodatkowe:  Zgłoszenie w Konkursie “Kraków bez barier” może złożyć każda pełnoletnia osoba fizyczna, związki, stowarzyszenia, instytucje, itp.

Zapraszamy do zapoznania się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa oraz Regulaminem Konkursu “Kraków bez barier” 2020.

Regulamin wraz z formularzami zgłoszeniowymi, które są dostępne pod linkiem: https://www.krakow.pl/bezbarier/aktualnosci/245497,60,komunikat,konkurs_krakow_bez_barier_2020.html?_ga=2.37630624.1612462545.1609139639-1509445736.1593088587

Skip to content