fbpx
Informacje

Badanie motywacji dawców osocza ozdrowieńców COVID-19 – wypełnij ankietę

Studenci Zarządzania w Ochronie Zdrowia UJ CM, zajmujący się badaniem motywacji dawców osocza ozdrowieńców COVID-19, zachęcają do wypełnienia ankiety wszystkie osoby, które oddawały osocze po zarażeniu koronawirusem. 

Uzyskane wyniki pozwolą zbadać czynniki motywacji i sposób komunikowania się w sytuacjach kryzysowych z określonymi grupami społecznymi. Udział jest całkowicie anonimowy, dobrowolny i nie wiąże się z żadnym ryzykiem dla uczestników.

https://www.surveymonkey.com/r/OSOCZE