fbpx
Aktualności

Jest w Krakowie taki dom…

Fot. Paulina Bąbol

Jest w Krakowie taki dom… Dom, do którego można przyjść, wychodząc z więzienia, w którym można rozpocząć życie na nowo, poukładać swoje sprawy, zaaklimatyzować się do tempa życia, tak różnego przecież od tego, jakie toczy się za więziennym murem. 

Przeciętny obywatel wiedzę o więzieniu czerpie głównie z filmów i programów telewizyjnych. Mało kto jednak wie, co przeżywają osoby w trakcie i bezpośrednio po odbyciu kary, z jakimi doświadczeniami się mierzą po wyjściu z więzienia i jak trudny jest ten powrót – do swojej społeczności lokalnej, do rodziny. 

Małopolskie Stowarzyszenie Probacja od wielu lat prowadzi działania na rzecz readaptacji społecznej osób karanych sądownie po to, aby zmniejszyć liczbę tych, którzy do więzienia trafią ponownie. 

W Polsce, ponad 50% osób wychodzących z więzienia powraca na drogę przestępczą, a tym samym do izolacji. Znaczna grupa robi to w pierwszym roku od wyjścia na wolność. Nie dlatego, że chcą, ale dlatego, że rzeczywistość, którą napotkali po drugiej stronie muru, ich przerosła. 

Czasem sama motywacja do zmiany, choć jest kluczowa, nie wystarczy. Konieczne jest profesjonalne i kompleksowe wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej, pomocy socjalnej i medycznej, terapii uzależnień czy pomocy prawnej. Wszystko to oferuje dom pomocy postpenitencjarnej Centrum Integracji Pro Domo. Placówka działa od 16 lat na terenie Krakowa, udziela pomocy stacjonarnej wraz z zakwaterowaniem oraz ambulatoryjnej w siedzibie Stowarzyszenia. Z pomocy mogą korzystać osoby zwalniane z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz ich rodziny. 

Działania placówki współfinansuje Gmina Miejska Kraków. Więcej o ofercie Centrum oraz zasadach przyjęcia do domu pomocy postpenitencjarnej można przeczytać na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Kraków Pomaga

Kraków Pomaga

Platforma Kraków Pomaga powstała z inicjatywy Urzędu Miasta Krakowa, by zapewnić mieszkańcom aktualne informacje o COVID-19, dostęp do rzetelnej wiedzy lekarzy i specjalistów, pomysły na aktywności dla rodziny, a także wsparcie w trudnym okresie izolacji.