fbpx
Informacje

Potrzeba nowego modelu wsparcia dla osób pozbawionych wolności i ich dzieci. Konferencja naukowa

Wysokie wskaźniki powrotu do przestępstwa w Polsce wciąż rosną. Co więcej, badania dowodzą, że dzieci osób pozbawionych wolności są narażone 2 razy bardziej na problemy ze zdrowiem psychicznym i 3 razy bardziej na podejmowanie zachowań przestępczych niż ich rówieśnicy! To oznacza, że konieczna jest reforma lub stworzenie nowego modelu wsparcia dla osób pozbawionych wolności i ich rodzin, a zwłaszcza dzieci. Szukać rozwiązań będą przedstawiciele nauki i różnych sektorów pomocowych.

W ramach konferencji pt. „Czynniki warunkujące efektywne funkcjonowanie w społeczeństwie osób doświadczonych izolacją penitencjarną ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy dziecka” podjęte zostaną m.in. zagadnienia dotyczące specyfiki funkcjonowania człowieka w okresie kryzysu psychologicznego, konieczności ingerencji systemowej na różnych etapach funkcjonowania osób doświadczających izolacji penitencjarnej, oraz tworzenia i rozwijania systemu czynników wspierających osoby doświadczające tego rodzaju kryzysu. Drugiego dnia konferencji zaplanowano warsztaty w małych grupach dla specjalistów pracujących w sektorze pomocowym i przedstawicieli świata nauki, podczas których będzie możliwość nie tylko wzbogacenia swojego warsztatu pracy o nową wiedzę i umiejętności, ale także wypracowania wspólnych międzysektorowych rozwiązań, których wdrażanie pozwoli podnieść poziom skuteczności oddziaływań kierowanych do beneficjentów.

W długofalowej perspektywie będzie to wpływać na kształtowanie oddziaływań zarówno w obszarze profilaktyki, jak i readaptacji społecznej. Ważnym poruszanym tematem będzie także zagadnienie solidarności społecznej oraz wyrównywania szans, a także wzmacniania samorzecznictwa (self-advocacy) tej grupy społecznej.

W trakcie konferencji spotkają się ze sobą i podzielą dobrą praktyką pracownicy pierwszego kontaktu, jak również kadra naukowa zajmująca się tą tematyką z takich krajów jak Austria, Włochy czy Holandia. Języki konferencji to polski i angielski.

Spotkanie odbędzie się w dniach 17–18 czerwca 2021 r. online. Wymagana jest rejestracja – szczegóły na stronach internetowych organizatorów.

Organizatorzy: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i Małopolskie Stowarzyszenie Probacja.

Wydarzenie objęli honorowym patronatem Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski oraz Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński.

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie: http://probacja.org/2021/05/24/konferencja-naukowa-17-18-czerwca-2021/

Konferencja jest organizowana w ramach Krakowskich Konferencji Naukowych.