fbpx
Aktualności

PFRON pomoże wrócić do zdrowia i aktywności zawodowej

osoba poruszająca się za pomocą wózka
Fot. Marcus Aurelius, pexels.com

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program rehabilitacji kompleksowej, dzięki któremu osoby po wypadkach lub których stan zdrowia się pogorszył, otrzymają wsparcie fizjoterapeutyczne, psychologiczne oraz pomoc w przebranżowieniu się i powrocie na rynek pracy.

Kompleksowa rehabilitacja to rozwiązanie, które ułatwia podjęcie pracy lub powrót do niej osobom, które wskutek doznanego urazu lub choroby, w różnych okresach życia utraciły zdolność do pracy. Zgodnie z ideą projektu te osoby ukończą szkolenia zawodowe, znajdą pracę lub otworzą własną działalność gospodarczą. 

By to się udało, stworzono program rehabilitacji kompleksowej, na który składają się trzy elementy, wzajemnie się uzupełniające:

  • moduł zawodowy, czyli spotkania i warsztaty z doradcą oraz szkolenia zawodowe,
  • moduł medyczny, czyli zabiegi fizjoterapeutyczne,
  • moduł psychospołeczny, którego celem jest wzmocnienie kompetencji społecznych i psychologicznych uczestników.

Podczas pobytu w ośrodku kompleksowej rehabilitacji uczestnicy przede wszystkim zdobywają kwalifikacje zawodowe, a rehabilitacja lecznicza i wsparcie psychospołeczne wspomagają ten proces. Na początku zespół specjalistów – lekarzy, rehabilitantów, psychologów, doradców zawodowych – opracowuje indywidualny plan rehabilitacji na pierwsze dwa próbne tygodnie, a następnie na resztę kilkumiesięcznego pobytu.

Dla kogo powstał ten program?

Rehabilitacja Kompleksowa jest skierowana do wszystkich, którzy z powodu choroby lub wypadku utracili możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chcieliby podjąć inną pracę, adekwatną do zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, a chcieliby to zmienić – zdobyć zawód i podjąć satysfakcjonującą pracę odpowiednią do ich możliwości zdrowotnych.

Aby wziąć udział w projekcie nie musisz posiadać orzeczenia o niepełnosprawności.

Jak się zgłosić?

Wystarczy pobrać, wypełnić i wysłać do PFRON formularz zgłoszeniowy wraz z kopią orzeczenia o niepełnosprawności, jeśli się je posiada. 

Osoby zainteresowane mogą kontaktować się z pracownikiem Oddziału Małopolskiego PFRON – Joanną Kołdras pod nr tel. 12 312 14 27 lub przez e-mail: jkoldras@pfron.org.pl

Formularz zgłoszeniowy i więcej informacji można pobrać pod tym linkiem.