fbpx
Czas wolny

Wernisaż wystawy plenerowej “Raptularz” w Ośrodku Kultury Norwida

By obyczajom starym zadość uczynić wszem i wobec ogłaszamy, że wielce jesteśmy radzi, iż pierwsze stronice naszego Raptularza zostały wypełnione. By tę okoliczność uczcić i wspólną radość wzmocnić, na wernisażowe biesiadowanie zapraszamy całą gawiedź i szlachectwo. Podejmą nas przewielebni i zacni cystersi mogilscy 16 lipca, Roku Pańskiego 2021. Rozpoczniemy uroczystość przed zachodem słońca o 19.00 godzinie, by ciału letnią kanikułą chętnemu i duchowi mdłemu zrobić uciechę.

RAPTULARZ, CZYLI SPRAW PRZEDNOWOHUCKICH OPISANIE koncentruje się wokół dziesięciu mało znanych, ale ważnych dat z lokalnej historii od średniowiecza do 1949 r., kiedy to zaczęto budować Nową Hutę wraz z kombinatem metalurgicznym. Wokół tych dat powstaną segmenty narracyjne wystawy. Znajdą się w nich wyczerpujące opisy, ikonografia historyczna i współczesna oraz QR kody kierujące do dziesięciu dokumentacyjnych rejestracji audio-wideo. Nagrania te stanowić będą pogłębienie przekazu z wystawy o m.in.: wywiady ze świadkami historii, kustoszami miejsc pamięci, rejestracje fragmentów życia codziennego wspólnoty odwołujące się do dawnych obyczajów. Ekspozycja będzie prezentowana w krużgankach zewnętrznych Opactwa Cystersów w Mogile. Wystawa posłuży do stworzenia narzędzi animacyjno-edukacyjnych stymulujących społeczność lokalną do aktywności w zakresie historii i kultury, takich jak: wycieczki historyczne, dokumentacyjne rejestracje audio-video, katalog wystawy, mobilne lekcje historyczne dla przedszkoli i klas 0-III. Dodatkowo w ramach projektu odbędą się liczne spacery i wycieczki historyczne.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Na spacery obowiązują zapisy przez formularz dostępny na: www.nhlab.okn.edu.pl .

Harmonogram wydarzeń:

 • 16 lipca, godz. 19:00  –  Wernisaż wystawy „Raptularz, czyli spraw przednowohuckich opisanie”. Krużganki Opactwa Cystersów w Mogile.

Program wydarzeń, towarzyszących wystawie „Raptularz, czyli spraw przednowohuckich opisanie”:

 • 17 lipca, godz. 11:00-12:30  –  Zwiedzanie Opactwa Cystersów w Mogile, bazyliki pw. Krzyża św. Uczestnicy zobaczą m.in. gotycką część opactwa z renesansowymi freskami Stanisława Samostrzelnika, kapitularz oraz refektarz. Prowadzenie o. Maciej Majdak OCist.
 • 18 lipca, godz. 15:00-16:30 – Zwiedzanie XV-wiecznego kościoła św. Bartłomieja, perły gotyckiej architektury drewnianej. Budowniczym świątyni był Maciej Mączka – krakowski snycerz, którego sygnatura widnieje na bogato zdobionym dekoracją roślinną, ostrołukowym, gotyckim portalu z 1466 roku. Prowadzenie: Jolanta Pawnik.
 • 24 lipca, godz. 15:00-16:30 – Spacer historyczny po Czyżynach. Uczestnicy zobaczą ślady dawnej wsi, kościół pw. Tadeusza Judy oraz teren, gdzie sięgało lotnisko Rakowice-Czyżyny. Prowadzenie: Maciej Miezian.
 • 15 sierpnia, godz. 10:00-11:30 – Spacer historyczny po Pleszowie. W programie: zwiedzanie kościoła, małej architektury, założenia parkowo-pałacowego oraz kapliczek. Podczas spaceru omówione zostaną tradycje pobytu Tadeusza Kościuszki w Pleszowie w 1794. Prowadzenie:  Piotr Kapusta.
 • 21 sierpnia, godz. 11:00-12:30 – Spacer historyczny po Branicach. Uczestnicy zwiedzą renesansowy dwór, obecnie zwany lamusem, ekspozycję archeologiczną oraz tereny dawnego klucza Rusiecko-Branickiego. Prowadzenie: Anna Kolasa.
 • 28 sierpnia, godz. 15:00-16:30 – Spacer historyczny po Krzesławicach. Zwiedzanie dworku Jana Matejki, młyna oraz kościoła. Prowadzenie:  Maciej Miezian.
 • 4 września – Spacer historyczny po Łuczanowicach. Zwiedzanie założenia parkowo-pałacowego, śladów po dawnym, wiejskim układzie sakowym, kapliczek oraz cmentarza ewangelickiego. Prowadzenie: Paweł Jakubiec.
 • 18 września, godz. 15:00-16:30 – Spacer wokół kopca Wandy pt. „Słowiańskie bóstwa i rytuały na terenie Nowej Huty w czasach przedchrześcijańskich”. Prowadzenie: dr Renata Leśniakiewicz.
 • 9 października – Spacer historyczny po Ruszczy i Wadowie. Zwiedzanie gotyckiego kościoła w Ruszczy, spacer po terenie dawnej wsi, z informacjami historycznymi na temat rodziny Popielów, założeń pałacowych w Ruszczy i Wadowie. Ponadto przejazd przez tunel w Ruszczy.
 • 16 października – Spacer historyczny po Kościelnikach oraz Górce Kościelnickiej.
 • 31 października – finisaż wystawy połączony z oprowadzaniem po muzeum Opactwa Cystersów w Mogile.

Kuratorka wystawy: dr Maria Wąchała-Skindzier.

Szczegółowe informacje odnośnie godzin i zapisów na: https://www.facebook.com/NHlabOKN  oraz www.nhlab.okn.edu.pl .

Partner: Opactwo oo. Cystersów w Mogile.

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.

Skip to content