fbpx
Aktualności

Nowa perspektywa dla osób doświadczonych izolacją penitencjarną

Nowa Perspektywa to nazwa projektu realizowanego przez Małopolskie Stowarzyszenie Probacja na rzecz osób odbywających karę pozbawienia wolności i osób w okresie readaptacji społecznej po wyjściu na wolność oraz członków ich rodzin. W ramach tego działania stowarzyszenie oferuje terapię uzależnień oraz wsparcie psychologiczne dla dorosłych oraz pomoc psychologiczną dla dzieci a także konsultacje prawne. Z oferty pomocy można korzystać już w trakcie pobytu w więzieniu, zgłaszając się na konsultacje przygotowujące do zwolnienia.

Rodzina jest jak system naczyń połączonych. Pobyt w więzieniu jednego z członków rodziny, poważnie zaburza funkcjonowanie całego systemu. Najbardziej z powodu rozłąki cierpią dzieci, które nie rozumieją dlaczego nagle taty bądź mamy nie ma przy nich. Małopolskie Stowarzyszenie Probacja mówi, że dzieci te, ponoszą karę za nie swoje winy. Dlatego Stowarzyszenie, które w tym roku obchodzi 20-lecie swojej działalności, proponuje konkretną i kompleksową pomoc obejmująca nie tylko osoby, które popadły w konflikt z prawem ale także członków ich rodzin. Wszyscy zainteresowani mogą kontaktować się z sekretariatem stowarzyszenia pod nr tel. 124264739 lub numerami podanymi na stronie internetowej probacja.org.

Projekt Nowa Perspektywa jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu AKTYWNI Obywatele – Fundusz Regionalny.

Skip to content