fbpx
Aktualności

„Jej Kraków” – nowa miejska inicjatywa dla kobiet

Projekt „Jej Kraków” to inicjatywa, która zaprasza kobiety z Krakowa do aktywnego uczestnictwa w życiu miasta i  realnego wpływania na jego przyszłość. To także platforma, która ma wzmacniać ich głos i zapewniać przestrzeń do budowania silnej, świadomej i zaangażowanej społeczności.

Idea projektu zrodziła się w 2023 roku podczas spotkań z przedstawicielkami różnych środowisk i grup wiekowych czy zawodowych, które wyraziły chęć angażowania się w sprawy miejskie. Dyskusje o problemach społecznych widzianych z perspektywy mieszkanek Krakowa dotyczyły szerokiego spektrum tematów – od zdrowia i profilaktyki przez problemy młodzieży, po wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów.

Kolejnym z cyklu wydarzeń otwierających drogę do współpracy i dialogu pomiędzy miastem i jego mieszkankami jest spotkanie, które odbędzie się 27 stycznia w Klastrze Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22. To unikatowe wydarzenie, skierowane do kobiet z Krakowa, jest idealną okazją do wymiany doświadczeń, dzielenia się wiedzą i inspiracją, a przede wszystkim zaproszeniem do udziału w tworzeniu miasta przyjaznego kobietom i dla kobiet.

Do udziału w projekcie, którego celem jest budowanie silnej, świadomej i zaangażowanej w budowanie nowoczesnego Krakowa społeczności kobiet organizatorzy zapraszają przedstawicielki organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i biznesu, a także wszystkie mieszkanki Krakowa, które chcą mieć realny wpływ na życie naszego miasta.

Szczegółowy program spotkania w dniu 27.01.2024 roku:

11:00 – 11:15 – Rejestracja gości

11:15 – 11:30 – Powitanie i wprowadzenie do spotkania „Jej Kraków”. Prezentacja celów i struktury cyklicznych spotkań, omówienie jak projekt wpisuje się w długofalowy dialog miasta z mieszkankami Krakowa

11:30 – 12:00 – Warsztat  Siła kobiecego głosu

12:00 – 12:15 – Przerwa kawowa

12:15 – 14:30 – Sesje tematyczne: I Sesja warsztatowa: Rynek pracy i przedsiębiorczość

II Sesja warsztatowa: Zdrowie, profilaktyka zdrowotna i dobrostan psychiczny

III Sesja warsztatowa: Wsparcie osób z niepełnosprawnościami

IV Sesja warsztatowa: Aktywna seniorka

V Sesja warsztatowa: Edukacja i komunikacja społeczna

14:30 – 15:15 Lunch

15:15 – 15:45 – Podsumowanie sesji tematycznych, ustalenie kierunków dla nadchodzących wydarzeń i warsztatów

15:45 – 16:00 – Zakończenie

 Szczegółowe informacje oraz rejestracja dostępne na stronie Jej Kraków.

Skip to content