fbpx
Informacje

Jak załatwić sprawę urzędową w czasach pandemii?

jak załatwić sprawę przez internet

Ile razy zdarzyło Ci się złorzeczyć na godziny otwarcia urzędów? Nie każdy z nas ma przecież możliwość zwolnić się z pracy w środku dnia, w celach prywatnych. Jest jednak na to sposób – Internet. Dziś kilka informacji na temat ePUAP.

Dzięki Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej wiele spraw, nawet tych urzędowych, możesz załatwić bez wychodzenia z domu. Możesz złożyć wniosek np. w Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Stanu Cywilnego, urzędzie gminy, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, w wybranym przez siebie czasie i w dowolnym miejscu. Co więcej, nie musisz takiego wniosku podpisywać ręcznie – ponieważ do podpisu elektronicznych dokumentów ze skutkiem prawnym bez konieczności stosowania podpisu kwalifikowanego, służy bezpłatny profil zaufany. Taki profil zaufany można natomiast założyć online i potwierdzić prawie w każdym banku, również bez wychodzenia z domu. 

Podstawą prawną funkcjonowania ePUAP i profilu zaufanego jest ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 346). Urzędy co do zasady są obowiązane przyjmować prawidłowo złożone za pośrednictwem platformy podania i wnioski oraz inne czynności w postaci dokumentów elektronicznych. 

Jak skorzystać z ePUAP?

Musisz wypełnić krótki formularz rejestracyjny i założyć konto na stronie www.epuap.gov.pl, a następnie potwierdzić swoją tożsamość (to, kim jesteś) w Internecie za pomocą bezpłatnego profilu zaufanego, lub płatnego certyfikatu kwalifikowanego. Bezpłatny profil zaufany możesz założyć w toku rejestracji oraz potwierdzić na dwa sposoby:

  • od razu, przez Internet, korzystając m.in. z bankowości elektronicznej, lub
  • w terminie 14 dni od dnia założenia profilu w wybranym punkcie potwierdzającym.

 

Przez ePUAP możesz m.in. zgłosić narodziny dziecka, złożyć oświadczenie o braku możliwości zainstalowania aplikacji Kwarantanna Domowa, złożyć wniosek o wydanie lub przedłużenie Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+ lub o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego. Korzystając z elektronicznej skrzynki ePUAP, będziesz odbierać i wysyłać urzędową korespondencję elektronicznie. 

Co więcej, Urzędowe Poświadczenie Odbioru stanowi elektroniczne „awizo”, tj. potwierdzenie skutecznego doręczenia danego dokumentu. Szczegółowy katalog spraw, które możesz załatwić za pośrednictwem ePUAP, znajdziesz na wspomnianej stronie internetowej. 

Jeśli jednak dany urząd nie udostępnia za pośrednictwem platformy ePUAP konkretnej usługi, która Cię interesuje, to korzystając ze skrytki elektronicznej na platformie, możesz wysłać do urzędu tzw. pismo ogólne. W odpowiedzi na takie pismo, urząd powinien wyjaśnić Ci również za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej w jaki sposób możesz załatwić swoją sprawę, w tym ewentualnie dopuścić złożenie wniosku poprzez ePUAP. 

___

Niniejszy artykuł został przygotowany jedynie w celu informacyjnym. Żadna z informacji znajdujących się w jego treści nie stanowi i nie może zastąpić profesjonalnej porady prawnej. Artykuł zawiera informacje aktualne na dzień jego opracowania. Wskazuję, że tego typu informacje szybko mogą stać się nieaktualne.

Ksenia Gąsiorowska - Kamińska

Ksenia Gąsiorowska - Kamińska

Radca prawny Ksenia Gąsiorowska - Kamińska. Prowadzi Kancelarię Radcy
Prawnego w Krakowie, obsługuje prawnie firmy, organizacje pozarządowe
oraz klientów indywidualnych. Współpracuje z Centrum Praw Kobiet w
Krakowie. Pomaga swoim klientom m.in. w sprawach z zakresu prawa
cywilnego, rodzinnego, gospodarczego, prawa własności intelektualnej
oraz prawa pracy.